Zazou to Belgium

Zazou had already been done on the blood sampling on Sep 26 ,2016 at our partner clinic located in Koh Samui, Suratthani and owner have a plan to be moved them to Belgium soon. เจาะเลือดตรวจเรียบร้อยแล้วครับ Zazou ที่คลินิก ที่เกาะสมุย สุราษฎธานี

Nam wan to Belgium

Nam wan had already been done on the blood sampling today,Sep 15,2016 at our partner clinic in Bangkok and owner have a plan to move him to Belgium soon. เจาะเลือดตรวจเรียบร้อยแล้วครับ Namwan ที่คลินิก ที่กรุงเทพ วางแผนนำไปประเทศ เบลเยี่ยม

Dogs to Denmark

Clyde and Bonnie had already been done on the blood sampling today Sep 9 ,2016 at our partner clinic located in Ratchaburi Province and owner have a plan to be moved them to Denmark soon. เจาะเลือดตรวจเรียบร้อยแล้วครับ Clyde and Bonnie ที่คลินิก ที่จังหวัดราชบุรี

Money to UK

Money had already been done on the blood sampling today on Sep 7 ,2016 and owner have a plan to be moved him to UK soon. เจาะเลือดตรวจเรียบร้อยแล้วครับ Money ที่คลินิก ที่กรุงเทพ

ส่งสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ทางเครื่องบิน ( ตอนที่ 2 )

3. จองเวลาการเดินทาง ( Flight confirmation ) ติดต่อสายการบินที่คุณต้องการส่งสัตว์ไปต่างประเทศ ที่ซึ่งสายการบินยืนยันแล้วว่าสามารถบริการให้เราได้ บางสายการบินจะจำกัดจำนวนสัตว์ต่อเที่ยวบินหนึ่งๆ ฉะนั้น ทางที่ดีเราควรจะติดต่อสายการบินเสียแต่เนิ่นๆจะดีกว่า และควรยืนยันการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 4. การเช็คอิน  ( Check in ) กรณีนำสัตว์ไปเช็คอินเพื่อการเดินทาง อาจจะทำให้สัตว์มีอาการตกใจ ตื่นกลัวที่สนามบิน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ดังนั้น กรณีสัตว์ที่ต้องนำเข้าไปอยู่ด้วยในห้องผู้โดยสาร แนะนำให้เช็คอินช้าที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่กรณีสัตว์ต้องโหลดในห้องเก็บสัมภาระ เราควรรีบเช็คอินไวๆเพื่อให้สัตว์ได้นำเข้าไปเก็บไว้เสียแต่เนิ่นๆ สัตว์จะมีเวลาที่จะอยู่อย่างสงบ ก่อนที่จะเดินทาง

ส่งสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ทางเครื่องบิน ( ตอนที่ 1 )

การขนส่งสัตว์เลี้ยงทางเครื่องบิน ปัจจุบันเป็นที่นิยมและสายการบินมีการบริการขนส่งไปได้เกือบทุกประเทศ ทุกเส้นทางหลักๆ ดังนั้นการเตรียมตัวของเราก่อนจะส่งสัตว์ไปควรจะมีการวางแผนคราวๆ คือ ติดต่อบริษัทขนส่ง ที่สามารถบริการนำสัตว์เลี้ยงเราส่งทางสายการบินได้ ปกติบริษัทเหล่านี้จะเป็นคนดูแลดำเนินการให้เราแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการบริการมารับสัตว์ที่บ้าน บริการส่งสัตว์ไปสนามบิน บริการทำเอกสารของสัตว์ที่ด่าน จนกระทั้งการนำสัตว์ส่งให้สายการบิน สุดท้ายคือส่งให้ถึงจุดหมายปลายทาง  ทีนี้ในบางประเทศการขนส่งสัตว์ก็ไม่ยุ่งยากอะไร ขั้นตอนการนำเข้าไม่วุ่นวายมากนัก แต่มีบางสายการบินจะไม่อนุญาตให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการส่งสัตว์ด้วยตัวเอง นอกจากจะใช้บริการของตัวแทนสายการบินเท่านั้น โดยสายการบินสามารถจะให้รายชื่อตัวแทนในการจัดการเรื่องดังกล่าวให้เราได้ทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมแนะนำให้ตรวจสอบที่สายการบินที่เราต้องการจะส่งสัตว์ออกไปก่อนดีกว่า จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจะดำเนินการเรื่องถัดไป ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ( Health Certification ) แทบทุกสายการบิน ต้องการใบรับรองการตรวจสุจภาพของสัตว์ ก่อนที่จะทำการขนส่งไปต่างประเทศ ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงจะถูกส่งไปพร้อมกับผู้โดยสารหรือส่งไปเฉพาะสัตว์อย่างเดียว ใบรับรองสุขภาพนี้จะเป็นการยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์ สามารถเดินทางได้ทางเครื่องบิน 

นำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ไปต่างประเทศ บทที่ 4 ( ไปประเทศ สิงคโปร์ )

ก่อนอื่น เราควรมีการเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงของเราก่อน สัตว์เลี้ยงจะต้องมีการฝังไมโครชีปและมีใบรับรองการฝังไมโครชีปจากคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้มาตรฐานในประเทศไทย รวมถึง สัตว์เลี้ยงของเราจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำนองเดียวกัน ก็จะต้องมีใบรายงานผลการตรวจเลือดของสัตว์เลี้ยงเราด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ ที่สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยหก (6) เดือนก่อนที่จะส่งออกจากประเทศไทยและเมื่อเดินทางมาถึงสิงคโปร์, สัตว์เลี้ยงจะได้รับการกักกันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากทางประเทศสิงคโปร์ จะเข้มงวดในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ รายละเอียด ข้อมูล สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลานะครับ  ยินดีให้คำแนะนำ