• Home
  • นำเข้า-ส่งออกสัตว์

นำเข้า-ส่งออกสัตว์

png

บริการ นำเข้าและส่งออกสัตว์เลี้ยง

นำเข้าสัตว์เลี้ยงมายังประเทศไทย

ทางเราบริการนำเข้าสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเราจะเตรียมเอกสารและแจ้งข้อกำหนดต่าง ๆ ให้กับทางลูกค้า โดยมีการทำงานดังนี้

ส่งออกสัตว์เลี้ยงจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

ทางเราบริการส่งออกสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยทางเราจะเตรียมเอกสารและแจ้งข้อกำหนดต่าง ๆ ให้กับทางลูกค้า โดยมีการทำงานดังนี้

ทางเรายินดีให้บริการ

บริการ ของเรา